Sensori- ja paikannusteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja toimitusketjun kaikkiin tarpeisiin

4TS Corporation Oy on suomalainen vuonna 2002 perustettu paikannus- ja sensoriteknologiaa hyödyntävien ratkaisujen kehittäjä. Yhtiö oli ensimmäisiä ajoneuvojen ja henkilöiden paikannusratkaisujen toimittajia Suomessa. 4TS-palveluita on käytetty muun muassa hinaus- ja sairaankuljetusautoissa, raskaissa työkoneissa ja henkilöturvalaitteissa. Vuodesta 2008 lähtien 4TS on toimittanut kehittämäänsä ainutlaatuista toimitusketjun reaaliaikaista, langatonta mustalaatikkoratkaisua. Ratkaisussa hyödynnetään monipuolisesti seurattavan kohteen sijaintia ja useista sensoreista saatavia ympäröivien olosuhteiden tietoja.

Säilytä kuljetettavan /varastoidun tavaran ja yrityksen arvo.

Kuljetettavat tavarat voivat huonosti käsiteltyinä tai vääriin olosuhteisiin joutuneina menettää arvonsa. Yrityksesi brändi voi myös vahingoittua, jos asiakkaalle tarjotaan pilaantuneita ja vioittuneita tuotteita tai jos toimitus on pahasti myöhässä, väärässä paikassa tai katoaa kokonaan. 4TS-ratkaisu antaa sinulle mahdollisuuden reagoida jo ennen kuin tuotteiden arvo on alentunut tai muuta vahinkoa on ehtinyt aiheutua.

Säästä estämällä pilaantuminen ja rikkoutuminen.

4TS-ratkaisun avulla voit seurata reaaliaikaisesti olosuhteita, joissa monitoroitavat kohteet ovat. Saat myös olosuhteiden muutoksista välittömästi hälytyksen, johon voit reagoida jo ennen kuin tuotteet menettävät arvoaan. Seurattavia olosuhteita ovat muun muassa lämpötila ja kosteus, iskut, putoaminen ja liikkuminen, koskemattomuus (paketin tai tilan luvaton avaaminen), ilmanpaine tai sijainti ja sallitulla/halutulla alueella oleminen.

Vältä hävikki ja löydä väärin sijoitetut tavarat.

4TS-järjestelmän avulla tiedät jatkuvasti missä seurattavat tavarat ovat. Saat sijaintitiedot ainutlaatuisesti sekä ulko- että sisätiloissa, mikä mahdollistaa seurannan myös muun muassa varastoissa ja konteissa. Ominaisuuden avulla asiakkaankin tavarat löytyvät vaikka väärältä lastauslavalta.

Estä arvotavaran varkaudet ja säilytä aran materiaalin luottamuksellisuus.

Arvokkaan tavaran varkaudet ja luottamuksellisen materiaalin vääriin käsiin joutuminen voidaan ennaltaehkäistä, estää, havaita tai jälkihoitaa 4TS-ratkaisun avulla asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Saat välittömästi hälytyksen paketin, kirjekuoren, kuljetus- ja säilytystilan luvattomasta avaamisesta. Myös ei-toivottu sijainti tai reitiltä poikkeaminen tulee heti tietoosi. Tämän avulla pystyt valvomaan myös toimitusketjun eheyttä päästä päähän, jolloin hävikki ja tuoteväärennösvaihdot estyvät.

Varmista toimitusketjun tehokkuus, sujuvuus ja palvelutaso.

Monet 4TS-ratkaisun ominaisuuksista mahdollistavat toimitusketjun tehokkuuden parantamisen. Tiedät helposti koko ajan missä tuotteet tai lähetys on, tiedät onko se jo ehtinyt tietylle alueelle tai poistunut siltä. Pystyt myös arvioimaan perille saapumisen ajankohdan tai ennakoimaan viivästyksen jo matkan varrelta.