4TS dMonitor - Poikkeustilanteiden seuranta ja hälytykset

Käyttäjä voi itse vapaasti määritellä mitä olosuhdetietoja 4TS dSeal-laite mittaa, eli mitkä sensorit ovat milloinkin käytössä. Samaten käyttäjä voi asettaa haluamansa hälytysrajat olosuhdetiedoille - esimerkiksi viileakuljetuksia seurattaessa 2-8 asteen lämpötilan, rikkoutuvia tuotteita kuljetettaessa yli 2 g:n iskut tai arvokkaan lastin tapauksessa reitin jolta ei saa poistua.

Hälytysten tallennus. Kaikki poikkeavat olosuhde- tai sijaintitiedot tallentuvat hälytystapahtumina järjestelmään.

Hälytysten seuranta. Hälytystapahtumia voidaan seurata monitorointiohjelmiston hälytysikkunassa tai ne voidaan ottaa käsittelyyn tapahtumaikkunan kautta (missä hälytykset erottuvat punaisella värikoodilla). Hälytykset otetaan käsittelyyn yksittäin ja ne kuitataan kommentein toimenpiteiden jälkeen. Yritys voi itse seurata hälytyksiä tai seurannan käyttöoikeus voidaan myöntää ulkopuoliselle palvelutarjoajalle. 

Hälytysten jakelu. Hälytystapahtumista saadaan haluttaessa automaattinen ilmoitus tekstiviesteillä tai sähköposteilla. Ilmoitus voidaan lähettää sensori- ja hälytystyyppikohtaisesti eri henkilöille vaikka toimenpideohjeet liittäen.

Lämpötilamittauksen arvoja suhteessa hälytysrajaan voidaan seurata myös graafisessa muodossa.

Seurattavaan kuljetukseen liittyviä iskuja ja niiden aiheuttamia hälytyksiä saadaan hälytyslistauksen lisäksi katsottua myös graafisesti.

Järjestelmään voidaan määritellä erilaisia geofence-alueita, eli sallittuja ja kiellettyjä alueita. Järjestelmä lähettää hälytyksen, jos lähetys poistuu sallitulta ja/tai saapuu kielletylle alueelle.