4TS dSeal - Toimitusketjun reaaliaikainen mustalaatikko

4TS dSeal -laite on reaaliaikaisella tiedonsiirrolla varustettu langaton älykäs tiedonkeruu- ja seurantalaite. Se on kooltaan 79 x 134 x 17 mm.

4TS dSeal on innovatiivinen tuote, joka tarjoaa reaaliaikaisen paikannuksen ja olosuhdemuutosten seurannan avulla toimitusketjun laadun ja toimitusten koskemattomuuden varmistamisen.

Se toimii kuten lentokoneiden mustalaatikko - havaitsee olosuhteet sekä sijannin ja tallentaa kaiken. Sen lisäksi 4TS-ratkaisu hälyttää reaaliaikaisesti olosuhteiden muutoksista, jolloin "onnettomuustutkinnan" voi ennaltaehkäistä ja kustannussäästöt voivat olla huomattavia.

Monisensorilaite. Älykkäässä mittalaitteessa on sensorit lämpötilalle, kosteudelle, iskuille, putoamisille, paineelle ja koskemattomuudelle (valo). Käyttötarpeen mukaan laiteella voidaan yhtäaikaa seurata yhtä tai useampaa olosuhdetta.

Hälytykset. Kaikille sensoreille ja sijainnille voidaan asettaa olosuhderajoja, joiden ulkopuolella, sisäpuolella, yli tai alle mittausarvojen tulee normaalitapauksissa olla. Jos olosuhde ei ole toivottu antaa järjestelmä välittömästi hälytyksen. Hälytykset tallentuvat hälytysvalvontaan, minkä lisäksi niistä haluttaessa lähetettään tekstiviesti- tai sähköposti-ilmoitukset halutuille henkilöille. Hälytysvalvonnan voi tarvittaessa myös ulkoistaa haluamalleen palvelukumppanille.

Paikannus. 4TS-laitteet paikantavat itsensä ainutlaatuisesti sekä ulkona että sisätiloissa. Käytössä on GPS-paikannus ja tukiasemasignaalitietoihin pohjaava solupaikannus. Sijainti saadaan näin selville GPS-satelliittiyhteyden lisäksi kaikkialla, missä mobiiliverkolla on kuuluvuutta - myös esimerkiksi konteissa ja logistiikkakeskuksissa.

Reaaliaikaisuus. Yleensä tiedonkeruulaitteet tallentavat mittausarvot muistiin, josta ne on erikseen purettava monitorointiohjelmistoon kun halutaan tarkistaa ovatko olosuhteet olleet toimitusketjun aikana sallitut. 4TS dSeal -laitteessa on vakiona langaton mobiiliverkkoa käyttävä tiedonsiirto-ominaisuus, joka mahdollistaa kerättyjen tietojen automaattisen siirron käyttäjän haluamalla tiheydellä monitorointijärjestelmään. Tämä mahdollistaa myös välittömien hälytysten lähettämisen.

Tietojen seuranta. Kaikki mittalaitteiden keräämä tieto ja järjestelmän tapahtumat tallennetaan monitorointiohjelmiston tietokantaan, jossa säilytetään myös kaikki historiatieto - mukaanlukien kuljetusten reittitiedot karttapohjalla. Mittaustuloksia, tapahtumia ja hälytyksiä voi seurata näytöllä listauksina tai graafeina. Raportteja voi tulostaa myös Excel- ja dpf-muodossa, minkä lisäksi tietoja voi siirtää myös ulkoisiin järjestelmiin (esimerkiksi laadunvalvontaan). 


4TS dSeal -laitteen kuvaus löytyy täältä.

4TS dSeal on markkinoiden monipuolisin tiedonkeruulaite. Se jakaa reaaliaikaisesti mittaamansa tiedon, lähettää välittömästi hälytykset ei-toivotuista olosuhteista eikä langattomana tarvitse minkäänlaisia asennuksia. Järjestelmä toimii globaalisti ilman infrastruktuuri-investointeja.