4TS Tuotteet

Paranna toimitusten turvallisuutta ja säilytä omaisuuden arvo

4TS -ratkaisu (dSeal + dMonitor) on kehitetty yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat varmistaa tuotteidensa kulun vahingoittumattomana ja turvallisesti toimitusketjun päästä päähän. Ratkaisumme antaa mahdollisuuden nopeaan reagointiin olosuhteiden muuttuessa ja tarkan analyysin sekä raportit tapahtumista. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää mm. olosuhteiden todentamiseen, vahinkojen pienentämiseen, toiminnan laadun parantamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Hälytysvalvontaa voivat kätevästi tehdä käyttäjäyritys ja palvelukumppani yhdessä tai erikseen. Ainutlaatuista 4TS-ratkaisulle on, että kohteet paikannetaan tarkasti niin ulkona kuin sisätiloissakin.

Monia käyttömahdollisuuksia

Laadun valvonta. 4TS-ratkaisussa voidaan seurata reaaliaikaisesti useita olosuhteita - muun muassa lämpötila, kosteus, iskut, putoamiset, ilmanpaine. Olosuhdetiedot ja niiden muutokset tallentuvat järjestelmään aika- ja paikkaleimalla varustettuna. Näin voidaan todentaa tuotteiden laadun säilyminen ja mahdollisten viranomaismääräysten noudattaminen. Samaten saadaan osoitettua missä, milloin ja kenen vasttun alla mahdollinen laatupoikkeama on syntynyt.

Pilaantumisen ja vioittumisen estäminen. Kustannusmielessä on erittäin tärkeää ongelmatilanteiden todentamisen lisäksi pystyä ennalta estämään vahingon syntyminen. Kun 4TS-ratkaisun mahdollistama ilmoitus tai hälytys olosuhteiden muuttumisesta saadaan reaaliaikaisesti, voidaan ajoissa aloittaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kustannussäästöt niin tuotteiden pilaantumisen estämisen kuin mahdollisen korvaavan lastin toimittamisen osalta voivat olla huomattavia.

Arvotavaran ja luottamuksellisuuden turvaaminen. Järjestelmän avulla voidaan monitoroida myös arvokkaan tavaran tai luottamuksellisen materiaalin koskemattomuus. Luvaton paketin, kuljetustilan tai lähetyksen avaaminen havaitaan ja siitä saadaan välittömästi hälytys. 4TS-ratkaisussa voidaan seurata myös sallittuja ja luvattomia alueita tai reittejä - sallitulta poistumisesta ja luvattomaan saapumisesta tulee heti ilmoitus.

Tarkka paikantaminen. 4TS-ratkaisu hyödyntää gps-paikannuksen ohella 4TS:n kehittämää mobiiliverkon signaalitietoa hyödyntävää paikannusta. Tämän ansiosta paikkatieto saadaa sekä ulko- että sisätiloissa. 

Toimitusketjun laadun kehittäminen. Järjestelmän avulla saadaan seurattua koko toimitusketjun laatua sekä aikataulujen toteutumista ja haluttaessa myös alihankkijoiden palvelulupausten laadun toteutumista. Tasainen laatu pitää myös brändiarvon ansaitulla tasolla.

Soveltuu useille toimialoille ja tuotteille

4TS-järjestelmä on käytössä tai se solveltuu monille toimialoille, hyvinä esimerkkeinä mm. lääke-, elintarvike-, juoma- ja elektroniikkateollisuus sekä näille aloille logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset. Käyttökohteita ovat myös minkä tahansa vioittuvan, pilaantuvan tai rikkoutuvan tuotteet valmistajat ja logistiikkaa hoitavat yritykset.

Käyttäjiä on myös minkä tahansa arvokkaat tavaran tai luottamuiksellisen materiaalin valmistajat ja toimittajat, kuten älykorttivalmistajat sekä valtion- ja julkishallinnon yksiköt.

Järjestelmä mahdollistaa myös monitorointi- ja turvapalveluiden tuottamisen asiakaskunnalle, joka haluaa liikkuvia kohteitaan seurantaan laadunvalvonnan tai turvallisuuden varmistamisen osalta.


4TS-järjestelmän kuvaus löytyy täältä.