4TS yrityksenä

4TS on yrityksenä perustettu vuonna 2002, mistä alkaen yhtiö on ollut paikannus- ja sensoriteknologioiden kehittämisen edelläkävijöitä Suomessa. Teknologiakehittämisen ohella 4TS on rakentanut suomalaisille ja kansaoinvälisille yrityksille sekä yhteisöille sijainti- ja olosuhdetietoja hyödyntäviä kokonaisratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluita.

4TS on kehittänyt teknologioita ja ratkaisuja vaiheittain asiakastarpeet ja -toiveet huomioiden. Samalla yhtiölle on runsaan vuosikymmenen aikana kertynyt runsaasti tietoa ja osaamista paikka- ja olosuhdetietoa hyödyntävistä teknologioista ja ratkaisuista.

Ensimmäinen 4TS:n kehittämä ratkaisu oli ajoneuvopaikannus. Yhtiö oli gps-paikannuslaitteiden valmistajien jälleenmyyjä ja kehitti oman sovelluksen kohteen ja kohteesta kerättyjen tietojen monitorointiin. Tyypillinen asiakasyritys seurasi ajoneuvokaluston sijaintia, ajoneuvojen tilaa ja välitti palvelukutsuja suoraan tien päälle. Erikoisratkaisuna ajoneuvopaikannuksesta toteutettiin raskaiden työkoneiden seuranta, mikä piti sisällään muun muassa käyttötuntien ja huoltotarpeen seurannan sekä paikannuksen turvallisuuden varmistamiseksi ja huoltotöiden hoitamiseksi. Ajoneuvoseurannan lisäksi 4TS oli Suomessa ensimmäisten joukossa kehittämässä myös henkilöpaikannuksen ja -turvallisuuden ratkaisuja. Niitä käyttivät muun muassa vaarallisessa työssä ja yksin työskentelevät henkilöt.

Lastin tai minkä tahansa liikkuvan kohteen seuranta. Pian alkuvuosien jälkeen yhdessä asiakkaiden kanssa huomattiin, että paikkatiedon lisäksi tarvitaan myös sensoripohjaista olosuhdetietoa liiketoiminnalle kriittisten logistiikkatoimintojen tueksi. Tämän lisäksi ratkaisun toivottiin olevan täysin langaton ja reaaliaikaisesti tietoa välittävä, jotta lastin tai minkä tahansa liikkuvan kohteen seurantaa voitaisiin kunnolla toteuttaa. Tällaista ratkaisua ei siihen aikaan maailmalta löytynyt, jolloin 4TS alkoi vuonna 2006 kehittää tähän käyttöön sekä laitteistoa että uutta monitorointisovellussukupolvea. Näin syntyi koko maailmassa ainutlaatuinen 4TS dSeal -laite ja 4TS dMonitor -sovellus. Ensimmäiset asiakkaat ottivat sen käyttöönsä vuonna 2008.

Paikannusteknologiat. Toimitusketjun logistiikan seurannassa käytettiin paikannukseen gps-teknologiaa. Pian kuitenkin huomattiin, että seurantaan jää sen johdosta aukkoja kohteen ollessa sisätiloissa tai vaikkapa kontissa. Tämän takia 4TS alkoi kehittää uutta mobiiliverkon signaalitietoa hyödyntävää paikannusteknologiaa. Yhtiö käynnisti GlobalMPS-paikannusteksnologian patentin hakemisen ja julkisti sai teknologian toimitusvalmiiksi vuoden 2010 keväällä. Tämän ansiosta 4TS dSeal -tuote paikantaa itsensä niin sisällä kuin ulkonakin, eli missä tahansa missä on saatavissa joko GPS- tai GSM-signaali. Tämä oli ominaisuutena ainutlaatuista.

4TS dSeal -teknologian myötä yhtiö käynnisti myynnin kansainvälisille markkinoille ja saikin asiakkuuksia sekä kumppanuuksia niin Euroopasta, Etelä-Amerikasta, Aasiasta kuin Lähi-Idästäkin. 

Jatkuva kehittäminen. 4TS on jatkanut toiminnalleen ominaista asiakaslähtöistä kehittämistä. Toimitusketjussa liikkuvien kohteiden monitorointiin on lähiaikoina yhtiöltä tulossa uusia ratkaisuja, joista kuulemme lisää piakkoin.