Case: Lääketukkuri Oriola

Oriola on Pohjoismaiden ja Baltian suurimpia lääketukkureita. Oriola Oy:llä on Suomen lääkejakelussa noin 50% markkinaosuus. Oriola-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 2 350. Suomessa Oriola toimittaa vuosittain yli 60 miljoonaa asiakastuotetta.

Lääkkeiden valmistuksen, säilytyksen ja kuljetusten olosuhteet on tarkkaan määritelty ja niitä on seurattava kirjaimellisesti. Väärissä olosuhteissa olleet tuotteet eivät saa myyntilupaa ja taloudelliset menetykset voivat olla merkittäviä. Toiminnan laatu on tärkeä osa yritysbrändiä, jonka pitää olla kohdallaan liiketoiminnan kasvun ja jatkuvuuden kannalta.

Lämpötilan seuranta

Lämpötilaolojen seuranta on lääkkeiden toimitusketjussa koko ajan tärkeämmässä asemassa, etenkin biolääkkeiden voimakkaan kasvun myötä.  Lähes kaikki lääkkeet ovat herkkiä jäätymiselle ja monet lääkkeet myös kuumalle. Etenkin Suomen talven olosuhteet asettavat erityisvaatimuksia toimitusketjun laadulle, mutta osaltaan myös kesien lämpö.

Viileät olosuhteet (2-8 C). Jo noin viidesosa lääkkeistä vaatii koko toimitusketjun osalta katkeamattomat viileät olosuhteet. Voimakkaasti kasvan biolääkkeiden määrän takia tämä segmentti on voimakkaassa kasvussa.

Huoneenlämpöolosuhteet (15-25 C). Tämä on toinen selkeästi määritelty lämpötila-alue, jota lääkkeiden toimitusketjussa ja varastoinnissa tulee ottaa huomioon.


Oriola vastaa valtakunnan laajuisesta lääkkeiden jakelusta Suomen noin 600 apteekille ja parille sadalle sairaala-apteekille. Yhtiöllä on varastoja ja logistiikkakeskuksia, joiden kautta toimitukset jaellaan vuorokauden sisällä kautta maan. Sekä toimusketjun että varastojen osalta lämpötilojen seuranta on hyvin tärkeässä asemassa.

Laatukriteerit ratkaisivat

Kerätyn tiedon manuaalisen käsittelyn sijaan saamme tiedot nyt automaattisesti.

Oriolan jakelupäällikkö Juhani Jäppisen mukaan 4TS:n ratkaisua tutkittiin tarkasti ennen sen käyttöönottoa. "Me koekäytimme 4TS dSeal-laitteita ja 4TS dMonitor-järjestelmää useiden viikkojen ajan tarkkojen laatukriteereidemme mukaisia prosesseja noudattaen", toteaa Jäppinen tehtyjen testien tulokseen tyytyväisenä. 

Oriolan asettamat hyväksymiskriteerit valvontajärjestelmälle:
  • Lämpötila-arvot oltava vähintään Oriolan laadunvarmistuksen asettaman tarkkuuden mukaiset
  • Reaaliaikainen lämpötilan monitorointi ja tiedon tallentaminen
  • Tiedon luotettavuus ja jäljitettävyys kauaksikin taaksepäin
  • Hälytysten lähettämisen reaaliaikaisuus ja hälytysviestin informatiivisuus
  • Selainpohjainen käyttöliittymä ja monitoroinnin helppous
  • Lakien ja viranomaisten antamien asetusten mukaisten laatuvaatimusten täyttäminen
"Verrattuna aiempaan toimintamalliimme on tietojen analysointi nykyisin huomattavasti nopeampaa, joten kuljetusten laadun ja turvallisuuden parantumisen lisäksi säästämme myös työaikaa 4TS dSeal -ratkaisulla. Saamme järjestelmän automaation avulla vapautettua tuotteet myös nopeammin myyntiin", kertoo Juhani Jäppinen.

Laatuvaatimukset ja viranomaismääräykset

"Lääkkeiden kuljetuksissa turvallisuus on tärkeää. On voitava taata lääkkeiden laadun muuttumattomuus, sekä tuotteiden koskemattomuus. Reaaliaikaisuudella ennaltaehkäistään mahdollisia laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä", kertoo Oriolan laatupäällikkö Jari Mäkelä.

"Laatu- ja turvallisuuskriteerit korostuvat koko ajan enemmän viranomaisten ja asiakkaiden vaatimuksista", toteaa Oriola KD:n tuotannon kehittämisestä vastaava päällikkö Janne Forsman. "Oriola-konserni haluaa olla luotettava kanava ja ammattimainen kumppani terveydenhuollon toimijoille. Valittu 4TS:n ratkaisu on yksi iso askel jatkuvassa toiminnan kehittämistyössämme", toteaa Forsman.