Laadunvalvonta on pakollista ja hyödyllistä

Viranomaisten määräykset. Keskeiset määräyksiä asettavat tahot ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA (US Food and Drug Administration) ja Euroopan Unionin asetuksia valvova lääkevirasto EMA (European Medicine Agency). Viranomaismääräykset lääkkeiden laadunvalvonnasta katkeamattomasti koko toimitusketjun ajalta ovat koko ajan tiukentumassa. Tämän johdosta vähänkin väärissä olosuhteissa olleille lääkkeille ei anneta myyntilupaa.

Laadunvalvonta ja yrityksen brändiarvo. Sen lisäksi, että lääkkeiden myynnistä pois vetäminen tulee tapauskohtaisesti kalliiksi, vaikuttaa se merkittävästi myös yritykseen liitettävään laatumielikuvaan ja sitä kautta yrityksen brändin arvoon. Liiketoiminnan kasvattamisessa ja uuden liiketoiminnan luomisessa brändin arvolla on keskeinen merkitys.

4TS-ratkaisu auttaa. Viranomaisten määräysten noudattamisen toteen näyttäminen helpottu huomattavasti 4TS-ratkaisun avulla. Pystyt osoittamaan, että myyntiin menneet tuotteet ovat olleet katkeamattomasti sallituissa olosuhteissa. Saat myös monessa tapauksessa ennalta estettyä tuote-erän pilaantumisen, mikä voi tuoda mittavia säästöjä kuluihin. Tämän lisäksi vahvistat laatumielikuvaa sekä tavaran toimittajien että asiakkaiden suuntaan, mikä omalta osaltaan mahdollistaa liiketoiminnan kasvun.