Lämpötilan ja kosteuden valvonta

Lämpötilaa ja sen muutoksia voidaan seurata reaaliaikaisesti.

4TS:n ratkaisussa voidaan seurata kuljetuksen tai varastoinnin aikaista lämpötilaa lähes reaaliaikaisesti. Mitatut lämpötilat voidaan tallentaa halutulla tiheydellä ja määriteltyjen raja-arvojen alituksista tai ylityksistä saadaan välitön ilmoitus hälytysseurantaan ja haluttaessa myös avainhenkilöiden mobiililaitteisiin tai sähköposteihin.

Lämpötilan mittaus ja tallennus. Mittaukseen käytetään langattomien 4TS dSeal -tuotetteiden lämpötilasensoreita, joiden mittaus-, hälytys- ja sijaintitiedot siirretään automaattisesti aika- ja paikkaleimoineen verkkopalveluna käytettävään 4TS dMonitor -palveluun.

Hälytys olosuhteiden muutoksista. Lämpötilalle voidaan asettaa useita joko sisäkkäisiä, päällekkäisiä tai erillisiä seurantarajoja. Näin voidaan saada välitön tieto ei vain hälytysrajan ylityksistä, mutta myös kriittisiä rajoja lähestyttäessä. Useita rajoja voidaan myös käyttää ilmoitusten lähettämiseksi eri henkilöille - esimerkiksi ilmoitus rajan lähestymisestä toiselle ja rajan ylityksestä toiselle. Myös muun muassa viivästetty hälytys on mahdollinen, eli hälytys annetaan vasta kun lämpötila on ollut yhtäjaksoisesti annetun rajan ulkopuolella vapaasti määritellyn ajan verran. 

Monia käyttöalueita. Lämpötilan valvontaratkaisua hyödynnetään viranomaismääräysten ja laatuvaatimusten täyttämiseksi muun muassa lääkkeiden ja elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointiolosuhteiden mittaamiseen sekä olosuhdetietojen tallentamiseen. Kriittiset olosuhteet saattavat painottua kylmään tai kuumaan - molempia voidaan seurata langattomasti ja reaaliaikaisesti, jolloin pilaantumisen havaitsemisen lisäksi myös pilaantumisen ennaltaehkäisy tulee mahdolliseksi.

 

Kosteuden mittaukset voivat toimia erillisinä tai yhtäaikaa lämpötilan mittauksen kanssa.

Kosteuden seuranta. Samalla tavoin kuin lämpötilaa, voidaan kuljetusten ja varastoinnin aikana seurata ja mitata lähes reaaliaikaisesti myös kosteutta. 

Kosteudelle herkkien tavaroiden, mm. koneet ja laitteet sekä taide, pilaantuminen voidaan estää olosuhdetta 4TS-ratkasulla seurattaessa. Hälytys saadaan riittävän ajoissa olosuhteen muutoksista ja tilanteeseen voidaan reagoida jo ennen tavaroiden pilaantumista.

Usein kosteuden ja lämpötilan yhtäaikainen seuranta on tarpeen lämpötilamuutosten mahdollisesti aiheuttaman kondensaatiokosteuden seuraamiseksi. Kerätyn mittaustiedon pohjalta voidaan myös kehittää kuljetus ja/tai varastointiolosuhteita, kun osataan ennakoida esimerkiksi lämpötilamuutosten aiheuttamat kosteuongelmat.