Ratkaisut olosuhteiden reaaliaikaiseen valvontaan toimitusketjun päästtä päähän

Toimitusketjun monitorointi

4TS-ratkaisussa seurataan tavaroiden sijaintia, olosuhteita ja koskemattomuutta reaaliaikaisesti toimitusketjun päästä päähän.

Laadun säilyttäminen

Lämpötilaa, kosteutta, iskuja ja putoamisia seurataan jatkuvasti ja tiedot tallennetaan. Kun asetetut rajat ylittyvät, lähetetään välittömästi hälytys halutuille henkilöille. Mahdolliset pilaantumiset ja vioittumiset voidaan näin ennaltaehkäistä.

Koskemattomuuden varmistaminen

Kuljetusten, pakkausten ja tilojen avaamisia ja sulkemisia seurataan. Luvattomista avauksista lähetetään heti hälytys. Turvallisuutta parantaa myös geofence-toiminto, jolla voidaan määrittää kiellettyjä ja sallittuja alueita. Alueille saapumisista tai poistumisista saadaan hälytykset.

Tehokkuuden parantaminen

Kun kuljetusten ja tavaroiden sijainti sekä liikkuminen rekisteröidään, tiedetään myös missä viivästykset ja paikallaanolot tapahtuvat.

Analytiikka ja kehittäminen

Kaikista mittauksista, paikannuksista ja tapahtumista jää tieto tietokantaan. Toimitusketjua voidaan tiedon avulla kehittää tehokkaammaksi, laadukkaammaksi, turvallisemmaksi ja kannattavammaksi.