Toimitusketjun laadun valvonta

Olosuhteet

Käsittely

Toimitusketjussa kulkevista tuotteista moni on olosuhteille ja niiden vaihteluille herkkä. Väärä olosuhde voi aiheuttaa tuote-erien ja koko lastinkin pilaantumista. Kuljetettavasta tuotteesta riippuen pilaantumisen kustannus voi olla hyvinkin mittava.

4TS-ratkaisulla saadaan todennettua olosuhteiden poikkeamien aika, paikka ja taso, mutta ennen kaikkea ratkaisu mahdollistaa pilaantumisen ennaltaehkäsyn ja tuo merkittäviä kustannissäästöjä.

Reaaliaikaisesti seurattavia olosuhteita ovat etenkin lämpötila, kosteus ja ilmanpaine. Olosuhdetiedot tallentuvat järjestelmään ja poikkeamista saadaan halutuille tahoille välittömät hälytykset.
Toimitusketjun käsittelyssä tapahtuvia tuotteiden rikkoutumisia pyritään estämään ohjeistuksilla, pakkausmerkinnöillä ja erikoispakkauksilla. Poikkeavan käsittelyn aiheuttaman rikkoutumisen estävät pakkaukset voivat tulla hyvinkin kalliiksi.

4TS-ratkaisulla voidaan seurata käsittelyssä tulevia iskuja, kaatumisia ja putoamisia. Tapahtumat kirjautuvat järjestelmään aika- ja paikkaleimalla. Myös tieto iskun voimakkuudesta ja tarvittaessa suunnasta sekä putoamisen korkeudesta kirjautuu.

Tietojen avulla voidaan kehittää toiminnan laatua ja saadaan selville missä vaiheessa toimitusketjua virheellinen käsittely on tapahtunut.

Turvallisuus

Tehokkuus

Toimitusketjussa kulkeva arvotavara ja luottamuksellinen materiaali kiinnostaa aina määrättyjä tahoja. Kun miehitetty panssarikuljetus ei ole järkevä vaihtoehto, on mietittävä muita tapoja.

4TS-ratkaisulla voidaan reaaliaikaisesti seurata pakkausten tai kuljetustilan koskemattomuutta. Kaikki avamiset rekisteröityvät ja luvattomista avamisista saadaan välitön hälytys.

Seurattavalle kohteelle voidaan määrittää myös kiellettyjä alueita. Tällöin sallitulta alueelta tai reitiltä poistumisesta saadaan hälytys.
Toimitusketjussa tapahtuvat viiveet voivat tulla monella tavalla kalliiksi - tuote voi pilaantua, asiakas on tyytyvätön, palvelun luotettavuus kärsii ja yritysbrändi saa kolhuja.

4TS-ratkaisulla voit seurata reaaliaikaisesti missä kuljetus on menossa. Voit myös saada hälytyksiä tai ilmoituksia toimitusketjun eri vaiheissa esimerkiksi, kun on lähdetty joltakin alueelta tai kun on saavuttu jonnekin. Ennakkoilmoitus viivästyksestä tai saapumisesta antaa hyvän kuvan palvelusta.