Havaitse tavaran huono käsittely

Reaaliaikaisessa ja älykkäässä 4TS dSeal -tiedonkeruulaitteessa on useita olosuhteita mittaavia sensoreita. Mukana olevalla kiihtyvyysanturilla voidaan havaita kaikenlaista liikettä ja liikkumattomuutta. Kuljetettavien ja varastoitavien tavaroiden käsittelyä voidaan ajantasaisesti monitoroida ja havaita muun muassa tavaroiden saamat iskut sekä niiden kaatumiset ja putoamiset. Mahdollista on selvittää myös koska tavaraa on siirretty.

Rikkoutumiselle altistaneet iskut saadaan reaaliaikaisesti selville.

Iskut ja kolhut. Kiihtyvyysanturilla havaitaan kaikki tavaraan kohdistuvat iskut. Voit asettaa hälytysrajaksi minkä tahansa arvon 1,2 g:n (pieni näpäytys) ja 10 g:n (voimakas isku) välillä, jolloin hälytysrajan ylittyessä järjestelmään kirjataan hälytystapahtuma ja siitä myös ilmoitetaan välittömästi haluamillesi henkilöille.

Hälytystapahtumaan liitetään mitatun arvon lisäksi aika- ja paikkaleimat. Näin saadaan heti selville missä toimitusketjun vaiheessa tavaraan on kohdistunut ei-toivottu isku. Anturi mittaa tavaraan kohdistuvaa voimaa kolmella akselilla (x-, y- ja z-suunnat), joten tarvittaessa voidaan selvittää myös iskun suunta.

Kaikki herkät tuotteet eivät ole näkyvästi rikkoutuvia, mutta 4TS järjestelmän avulla saat tiedon iskuista myös niiden osalta. Saat myös todisteet missä kohtaa toimitusketjua (ja kenen vastuulla) rikkoutuminen on tapahtunut - mm. vakuutuskäsittelyä varten. 

Mahdollinen putoamiskorkeus on iskun voimakkuuden lisäksi järjestelmän tiedossa.

Putoaminen. Kiihtyvyysanturilla voidaan mitata myös vapaata pudotusta kymmenen sentin tarkkuudella. Tämän tiedon avulla pystytään tarkemmin selvittämään tavaran mahdollisen rikkoutumisen aiheuttaneita olosuhteita.

Vapaan pudotuksen mittaus yhdistetään usein iskujen mittaukseen. Tällöin saadaan esimerkiksi tieto, että tavaraan on kohdistunut 3,4 g:n voimakkuuksinen isku ja tavara putosi ennen sitä 80 senttimetrin matkan (pääteltävissä on, että laatikko putosi joko sylistä tai pöydältä - tai jos tapahtuma on sattunut satamassa, niin kontti on saatettu asettaa paikoilleen viimeiset kymmenet sentit putoamalla).