Arvotavarat ja luottamuksellinen materiaali

Toimitusketjussa kulkeva arvotavara ja luottamuksellinen materiaali kiinnostaa aina määrättyjä tahoja. Kun miehitetty panssarikuljetus ei ole järkevä vaihtoehto, on mietittävä muita tapoja.

Koskemattomuuden varmistaminen. 4TS-ratkaisulla voidaan reaaliaikaisesti seurata pakkausten tai kuljetustilan koskemattomuutta. Kaikki avamiset rekisteröityvät järjestelmään ja luvattomista avamisista saadaan sen lisäksi välitön hälytys. Hälytyksiä seurataan ja käsitellään monitorointijärjestelmässä, minkä lisäksi tieto hälytyksistä voidaan jakaa tarvittaville tahoille tekstiviesteillä ja sähköposteilla.

Koskemattomuutta seurataan valoantureilla, joita voidaan käyttää myös 4TS-seurantalaitteen koskemattomuuden valvontaan. Tällöin esimerkiksi kuljetustilan seinälle asetetun laitteen poistamisesta telineestään saadaan hälytys/ilmoitus.

Avaamisesta todiste. Luottamuksellisen ja tärkeän toimituksen osalta saadaan 4TS-järjestelmän avulla myös todiste avaamisesta aika- ja paikkaleimalla varustettuna. Vastaavasti saadaan myös tieto siitä, että lähetys on saapunut perille, mutta sitä ei ole vielä avattu.

Kielletyt ja sallitut alueet. Seurattavalle kohteelle voidaan määrittää paikannusta ja geofence-ominaisuutta käyttäen kiellettyjä ja sallittuja alueita. Sallitulta alueelta ja reitiltä poistumisesta tai kielletylle alueelle saapumisesta saadaan silloin hälytys.

Lähetystä voidaan myös seurata sallitulta alueelta poistumisen jälkeen, kun seurantalaite on lähetyksen mukana.